RV17 første uge af min valgkamp.

Så er valgkampens første uge allerede gået! Der har været drøn på.

Jeg har fået sat plakater op i Gladsaxe, Brøndby og Ishøj.

Jeg har også været på flere gadekampagner. Lokalforeningen i Brøndby er en af de mest aktive i Danmark. Martin Henriksen lagde da også vejen forbi:

Allan Runager
Brøndbys spidskandidat Allan Runager

Debatter

Jeg var til Gadejuristens, Redens og Mændenes Hjems fælles regionalvalgsdebat. Den blev afholdt i Forsamlingshuset på Onkel Dannys plads. Overskriften for debatten var: Hvordan sikrer vi en nyttig, attraktiv og tilgængelig psykiatri for de mest udsatte borgere?

Mens alle politikerne i panelet talte om lige sundhed for alle, så blev det desværre smerteligt klart, at vi ikke har lige sundhed for alle. Og selvom det er politisk ukorrekt, når jeg skriver det direkte, så er der heller ikke noget, der tyder på, at vi vil få det. Jeg ville ønske, at jeg havde en løsning.

Mit konkrete forslag, som ingen af de andre paneldeltagere ville sige “ja” til var, at regionen skal holde op med at forære 200 mio til udlændinge som i dag behandles gratis og i stedet bruger nogle af de penge til at fordoble budgettet til Mændenes Hjem og Reden, ligesom Gadejuristen kunne få et rigtigt kontor.

Det mest skræmmende i denne valgkamp, og det håber jeg sandelig ikke bliver overgået var, da Nanna W. Gotfredsen viste billeder af hænder med afklippede fingre. Tænk at vi er nået dertil i Danmark. Svage stofmisbrugere bliver mishandlet af bander. Jeg bliver meget vred over, at politikerne er så slappe.

Jeg fik også lejlighed til at besøge medicinalvirksomheden Boehringer Ingelheim (nyt vindue). I debatten blev det klart for mig, at medicinrådet har ændret reglerne for firmasponsoreret efteruddannelse af sundhedspersonale på en uhensigtsmæssig måde. Jeg har kun fulgt debatten på afstand, men jeg kan se, at der er ved at ske noget meget uheldigt.

Man kan forholde sig teoretisk til efteruddannelse, men faktum er, at vi nu kommer til at mangle penge i sundhedssektoren. Penge der tidligere blev indirekte betalt af store virksomheder. Effekten af beslutningen vil med stor sandsynlighed være, at vores sundhedspersonale simpelthen vil få mindre efteruddannelse og af en ringere kvalitet. Praksis ind til nu har været, at firmaerne fx inviterer læger på kurser om kroniske sygdomme eller kræftbehandling. Det er foregået helt åbent, så alle ved, hvad der foregår.

Min holdning er, at lægerne sagtens selv kan vurdere og gennemskue, at der er tale om sponsorater. Og jeg nægter at tro på, at danske læger lader deres faglige vurderinger påvirke af firmaer, der fx betaler en konference eller et symposium. Jeg føler mig desværre sikker på, at vi alle sammen kommer til at lide under den nye praksis medicinrådet nu indfører med sin nye stillingtagen til habilitet. Det er desuden en uheldig mistænkeliggørelse af lægerne. Jeg har i alle fald tillid til, at de selv kan holde den faglige fane højt.

Resultatet er medicinrådets tilgang er de facto, at lægerne ikke længere vil have mulighed for at få serveret ny viden fra det internationale samfund. I regionerne har vi kun småpenge til efteruddannelse. Efter 10 år med regionerne har vi ikke engang en ægte politik for efteruddannelse! Disse forhold har jeg i sinde at tale med vores Psykiatri- og Sundhedsordfører Liselott Blixt om. Jeg vil også tage fat i vores ældreordfører Jeppe Jakobsen. Begge har forøvrigt tidligere udfordret medicinrådets ageren. Jeg mener, at vi skal have høje etiske standarder, men det er også uetisk, hvis regler i realiteten forhindrer, at danskerne kan modtage behandling af personale, der har fået efteruddannelse i verdensklasse. Hvem kan dog have interesse i sådan et misforhold?

 

 

Region Hovestaden og Sundhedsplatformen

Region Hovestaden og Sundhedsplatformen er et smertens barn for alle der er opstillet til Region Hovestaden.

“Region H giver 10 millioner til Sundhedsplatformen – og tager 102 bagefter

[…]

Sundhedsplatformen får tilført 10 millioner kroner til forbedring og optimering af systemet. Det sker i forbindelse med, at regionsrådet mandag aften har indgået en aftale om hovedstadsregionens budget i 2018 på i alt omkring 38 mia. kroner.

»Vi står også i 2018 med en stor udfordring med at gøre Sundhedsplatformen til en del af hospitalernes hverdag, hvor vi kan høste de fordele, som den på sigt vil give både patienter og ansatte. Jeg og mine kolleger i regionsrådet er meget bevidste om, at det er en svær proces, og vi forventer med dette budget at kunne forbedre Sundhedsplatformen hurtigere,« udtaler formanden for regionsrådet Sophie Hæstorp Andersen (S) i en pressemeddelelse.

Men samtidig skal Sundhedsplatformen også give besparelser. Version2 har tidligere omtalt, at regionspolitikerne i midten af august meldte ud, at man ville indsamle forslag til realisering af gevinster til næste år med Sundhedsplatformen som redskab for 102 mio. kroner.

Sophie Hæstrup Andersen henviser til, at den elektroniske patientjournal allerede har betydet, at en række opgaver er bortfaldet.

[…]”

via: https://www.version2.dk/artikel/region-h-giver-10-millioner-sundhedsplatformen-tager-102-bagefter-med-1079893

Så Sophie Hæstorp Andersen (S) vil altså hive penge ud af systemet. Men de er der bare ikke, det er som at se et afsnit af luksusfælden. For Sophie Hæstorp Andersen (S) undlader at tage stilling til, at Sundhedsplatformen bestemt også har medført en masse ekstra arbejde for personalet.

“Hospitalerne i Region Hovedstaden undersøgte og behandlede i første halvår af 2017 langt færre patienter end i samme periode sidste år.

Produktionen på sygehusene faldt med 5,7 procent, og det svarer til en nedgang på 618 millioner kroner. Det viser en opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen,…”

via: https://www.dr.dk/nyheder/indland/sundhedsplatformen-presser-sygehuse-i-knae

Det er sandeligt heldigt for Sophie Hæstorp Andersen (S), at pressen ikke går hårdere til hende. Men måske var det bare en smart mediestrategi, daSophie Hæstorp Andersen (S) valgte at implementere systemet, selvom det ikke var færdigt? Det har i alle fald betydet, at den støj, der følger med det klodsede system, primært har ligget lang tid inden hun skal på genvalg.

Gitte Fangel, der er programdirektør for Sundhedsplatformen, vil efter eget udsagn forsøge at  genskabe tilliden til it-projektet. Det foregår under overskriften:“Region H-direktør bag Sundhedsplatformen: »Folk må tro, vi er bindegale«”

Det sørgeligste er, at visionen med systemet er god, det er faktisk det eneste sted, hvor det ser ud til, at man har forholdt sig professionelt til systemudviklingen:

Én fælles patientjournal skaber mere sikre og sammenhængende forløb, når patienterne behandles på flere afdelinger og hospitaler i de to regioner. Når en patient overflyttes fra et hospital i den ene region til et hospital i den anden, skal der i dag tages nye prøver, og det er besværligt at se, hvad der tidligere er sket i behandlingen. I fremtiden kan personale og patient nemt følge behandlingsforløb på tværs af afdelinger, hospitaler og regioner.

via: https://www.regionh.dk/sundhedsplatform/om-sundhedsplatformen/Sider/sp_loefter_behandling.aspx

Men tænk, at vi skriver 2017 uden at regionerne har kunne løse den opgave! Tænk at vi i 2017 i Danmark stadig ikke har et system, der binder praktiserende læger og speciallæger sammen med hospitalerne og alle andre dele af sundhedssektoren!

Sundhedsplatformen været blevet en global succes.

Det ville have været meget klogere at etablere Sunhedsplatformen som et open source projekt. Så kunne mange leverandører byde ind på de enkelte dele af systemet, ligesom vi ikke ville være bundet til en leverandør. Endelig ville vi kunne forære koden til systemet til mindre udviklende lande, så de også kunne få et sunhedssystem.

Vi kunne have lavet patientjournalernes svar på wikipedia – et system, som hele verden kunne få gavn af. I stedet har vi fået et system, der er dyrt, og som piner sunhedspersonalet. Og som jeg frygter ender med at koste menneskeliv.

Regionsrådsvalg 2017 #rv17

Jeg kan med glæde meddele, at jeg på Dansk Folkepartis opstillingsmøde til Regionsrådsvalg 2017 blev nummer tre på listen. Det betyder, at man kan stemme på mig i hele hovedstadsområdet tirsdag d. 21. november, hvor der også afholdes kommunalvalg.

Man kan se alle DF’s kandidater på: http://df-brondby.dk/2017/04/6262/  hvor billederne nedenfor også er fra:

Kristian Tørning taler til Regionsrådsvalg 2017
Kristian Tørning taler til Regionsrådsvalg 2017

 

Kristian Tørning og DF i Brøndby til Regionsrådsvalg 2017 opstillingsmøde
Kristian Tørning og DF i Brøndby til Regionsrådsvalg 2017 opstillingsmøde

 

Kristian Tørning og alle de andre kandidater, der blev opstillet til regionsrådsvalg 2017 – Region Hovedstaden.

“Region Hovedstaden ledes af 41 folkevalgte politikere, som alle er medlemmer af regionsrådet. Rådets medlemmer sidder også i en række udvalg. Regionsrådets formand er Sophie Hæstorp Andersen (A). De nuværende medlemmer af regionsrådet er valgt til og med 2017.​​”

Via: https://www.regionh.dk/politik/Sider/default.aspx

Islam i Brøndby – vi må gøre det bedre

I denne uge har jeg et indlæg i www.folkebladet.dk  det handler om samarbejde blandt politikere og om problemerne med ortodoks islam i Brøndby

Islam i Brøndby

Vi må gøre det bedre

Af Kristian Tørning (DF), 1. suppleant til Folketinget, folketingskandidat for Brøndby, Vallensbæk og Ishøj

De sidste ugers historier og debatter i Folkebladet efterlader desværre en med det indtryk, at der hersker politisk kaos i Brøndby.

Brøndbys borgmester, Kent Max Magelund (S) forklarer, at Brøndby ikke mister sit ”DNA”, selvom de etniske danskerne forsvinder. Anledningen er den demonstration, som Said Mohamed El Idrissi (R) afholder, fordi Danskernes Parti har delt brochurer ud, hvor indvandrere og efterkommere (der er født i Danmark) opfordres til at tage ”hjem” til Langtbortistan.
Mattias Tesfaye (MF, S) svarer på kritik rejst af Kenneth Kristensen Berth (MF, DF) pga. udtalelser fremsat af kommunalbestyrelsesmedlem Youssuf Idiab (S) mod Naser Khader (MF, K). Og Ricki Vejsmose (V) efterlyser en mere nuanceret integrationsdebat og klager over tonen.

Det må vi kunne gøre bedre. Borgerne har simpelthen krav på, at politikerne gør sig mere umage, for at mødes om konkrete løsninger på de mange og alvorlige problemer vi har. Jeg er selv bekymret over, at danskere kommer i mindretal. Jeg frygter også ortodoks islam, som jeg mener er en reel trussel mod demokratiet. Men jeg er optimist, for jeg er sikker på, at vælgere fra alle partier deler de bekymringer.

Alle må medgive, at ortodoks islam er et alvorligt lokalt problem i Brøndby. Sagerne med Hizb ut-Tahrirs overtagelse af Brøndby Strand IK viste det. Og vi så det desværre også i sagen med de tre piger fra Ishøj, der blev radikaliseret i Brøndby Strand, og derefter ville slutte sig til islamisk stat.

Det forholder sig med ortodoks islam som med alle andre væsentlige samfundsproblemer. Vi kan kun løse dem, hvis vi holder sammen om vores danske værdier. Vores værdier inkluderer også accepten af forskellighed, og derfor er det udansk, hvis nogen accepterer monokulturelle totalitære ideologier.

via: http://folkebladet.dk/2017/02/vi-maa-goere-det-bedre/ 

Islam i Brøndby er et fænomen som jeg holder ekstra øje med, fordi der er områder i Brøndby, hvor etniske danskere er i undertal. Spørgsmålet bliver snart, om islam i Brøndby i realiteten er den fremtid Brøndby Strand går i møde. Jeg har tidligere skrevet om fænomenet: /ib-terp-zahid-mansoor-og-islamiseringen-af-broendby/  og /ib-terp-og-islamiseringen-af-broendby/. Islam i Brøndby er en realitet. Det noget vi må forholde os til.

Islam i Brøndby - Brøndby Strand
Islam i Brøndby – Brøndby Strand

Egohumanisterne udkommer som bog

Jeg er glad for endelig at kunne meddele at min bog “Egohumanisterne – og deres totalitære identitetsprojekt” endelig foreligger i god gammeldags bogform. Bogen kan købes online på saxo.com/dk/egohumanisterne-og-deres-totalitaere-identitetsprojekt_kristian-toerning_paperback_9788740921021 til 79,95 kroner (+ fragt).

Egohumanisterne bog
Egohumanisterne bog

Hvis man er i tvivl om, hvad man får, så kan man stadig downloade e-bogen som PDF gratis på www.egohumanisterne.dk.

“Med deres anti-kommunikation har egohumanisterne arbejdet for, at debatten og argumentationen om vores egen kultur og ægte medlemskab i det danske samfund ikke har kunnet modnes og nå til et niveau, hvor samfundet har kunnet beslutte noget. De har i årevis haft succes med at fastholde debatten af ‌‘det danske’ og ‌‘danskhed’ på et niveau, hvor ‌‘danskhed’ gøres til genstand for en slags uløseligt definitionsproblem. Og mens de har vrøvlet, så har de samtidig sikret, at grænserne stod på vid gab, så samfundet hele tiden blev tilført yderligere kulturel kompleksitet i form af yderligere destruktiv indvandring.
Hvis egohumanisterne endelig deltager i en pseudodiskussion af ‘det danske’, så sker det alene i rollen som den, der dekonstruerer ‘det danske’. Deres vinkel er, at danskerne ikke har ægte særlige kendetegn. Rent praktisk har deres anti-kommunikation betydet, at hvis nogen ønskede at passe på ‘det danske’ eller har krævet, at indvandrere blev danske, så er de straks blevet afkrævet en fejlfri definition af ‘det danske’; en definition som altid hånligt ville blive tilbagevist ved, at egohumanisterne kunne optænke ligegyldige detalje undtagelser a la: ”Jamen, min kusine er vegetar, så hun spiser ikke svinekød, er hun så ikke dansker?” eller: “Hjemme hos os spiser vi altså sushi juleaften”, som om den slags beviser noget.
Det er da naturligvis svært at komme med en soleklar entydig definition af ‘det danske’. Det samme gælder også for: kærlighed, alderdom og venskab. Det betyder selvsagt ikke, at disse ting ikke findes, eller at vi ikke passer på kærligheden, de ældre og gode venskaber. Når egohumanisterne optænker selvmodsigelser a la: “Hos os holder vi slet ikke jul, er vi så ikke danske?”, så er de på hjemmebane. De er langt væk fra en diskussion af, hvad de selv vil, og hvor deres mange idéer leder Danmark hen. De er langt væk fra en samtale om, hvad det koster.”

– Kristian Tørning, Egohumanisterne – og deres totalitære identitetsprojekt.

Egohumanisterne bog cover
Egohumanisterne bog cover