Kristian Tørning Blåvand 2018

En lille bid video optaget af Kristian Tørning Blåvand 2018

 

Blåvand er en turist- og badebebyggelse i Sydvestjylland under Oksby Sogn nordvest for Esbjerg. Bebyggelsen ligger ved Blåvands Huk der er Jyllands vestligste punkt. Blåvand befinder sig i Varde Kommune og hører til Region Syddanmark. Området har gennem årene udviklet sig til et turiststed, der er velbesøgt hele året af især tyske og hollandske turister.

 

Via: https://da.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A5vand

 

Kristian Tørning
Kristian Tørning Blåvand 2018

 

Kristian Tørning 2018 Blåvand
Kristian Tørning 2018 Blåvand

 

 

 

 

 

 

It og læring

Jeg er interesseret i it og læring og er faldet over info.21skills.dk, hvor der er mange gode pointer, som også er godt formidlet!

“Fra konsumerende til producerende!”

Jeg er meget enig i, at vi skal væk fra – eller i alle fald skelne klart mellem – at være it-konsumerende og it-producerende.

Min erfaring med undervisning og unge er, at de er virkelig dygtige til underholdnings-software, som forbrugere af it har de ingen problemer. Men hvis man gerne vil have, at de bruger it som et værktøj, så bliver det meget mere kompliceret – de har simpelthen svært ved at være produktive.

IT og læring – hvordan bliver kodning et obligatorisk fag i folkeskolen?

Dansk Industri skriger på flere hårde it-medarbejdere, men ift. it og læring er vi bagud i Danmark. I England begyndte de allerede deres ambitiøse eksperimenter for tre år siden:

From this month, the UK is the guinea pig for the most ambitious attempt yet to get kids coding, with changes to the national curriculum. ICT – Information and Communications Technology – is out, replaced by a new “computing” curriculum including coding lessons for children as young as five.

via: https://www.theguardian.com/technology/2014/sep/04/coding-school-computing-children-programming  (2014)

Når DI ITEK forudser, at vi i Danmark vil miste milliarder, hvis ikke vi formår, at få flere børn til at interessere sig for programmering:

DI ITEK estimerer i en fremskrivning, der offentliggøres i dag, at der i 2020 vil mangle 3.000 it-kandidater. Den mangel vil betyde et tab for de danske virksomheder i milliardstørrelsen. Det største problem for virksomhederne er rekruttering, lyder det fra interesseorganisationen, der repræsenterer 300 teknologivirksomheder.

via: https://www.version2.dk/artikel/dansk-industri-mangel-paa-hoejtuddannede-it-kandidater-koster-samfundet-milliarder-116054

Vi har brug for at få vores kreativitet i spil, en pointe Anders Lisdorf har fremført:

Kunne man forestille sig at visse eksamener skulle indeholde noget med kode? Hvis du i historiestudiet blev mødt med krav om at bruge kode kunne man jo tvinge folk til at være kreative. Der kan laves meget interessant humanistisk forskning baseret på data. Det kunne også integreres i design uddannelserne.

Måske kunne man introducere dataanalyse på samme måde som almen grammatik? Jeg tænker, at man skulle lære noget om data baser og løse basale SQL baserede opgaver. Denne skill vil også være vigtig i fremtiden, da en data analytikers interface med big data teknologier i høj grad vil være baseret på SQL eller lignende.

via: https://www.version2.dk/blog/danmark-har-ikke-brug-programmoerer-men-programmering-817986

It og læring

 

Kodning i Folkeskolen – strategiske fordele til børnene

Kodning i Folkeskolen er ved at blive en realitet. Jeg har i mange år ment, at det er på tide, at kodning bliver et obligatorisk fag i Folkeskolen. Læse, skrive, regne og kode!

Den nye virkelighed er, at det er ligeså slemt, hvis vi ikke lærer vores om kode – og at kode – som det ville være, hvis vi ikke ville lære dem at regne og læse. Hvis ikke vi sikrer kodning i Folkeskolen, så hæmmer vi simpelthen vores børns strategiske muligheder i en globaliseret verden.

Diskussion om, hvorvidt it er vigtigt er slut. Vi ved nu, at it gør og vil gøre en kæmpe forskel og påvirke vores levevis på måder, vi ikke helt forstår endnu. Derfor må kodning i Folkeskolen prioriteres. Som et lille land må vi acceptere, at vi ikke kan være de bedste til alting. Derfor må vi vælge nogle områder, hvor vi satser stort. Informationsteknologi er en global mega-trend, som ikke lader sig fornægte. Det skal vi udnytte, men det starter med anvendelige kvalitetsuddannelser.

Hele vores verden har ændret sig. Mobiltelefoner med internet, computere i vores fjernsyn – alting hænger snart samme via internettet. Hvis vi i Danmark kan blive blandt de bedste i verden til IT, så kan det sikre vores velfærd. Hvis vi i Danmark er de bedste til at opfinde og implementere nye IT programmer, og hvis vi bliver dygtige til at designe droner og robotter og andre produkter med computerteknologi; så er hele verden vores kunder.

I Danmark er vi hurtige til at hæfte os ved, at vi er et af de lande, hvor flest er tilmeldt sociale medier og linkedin. Det er også godt, at vi er gode til at anvende teknologier fx underholdningsteknologier. Men hvis vi kigger lidt ud i fremtiden, så tilhører den nok de lande, som formår at bygge it-systemer. Hvis vi gerne vil have, at der er velfærd i fremtiden, så kræver det, at mange danskere bliver virkelig dygtige til it. Derfor giver det god mening, at prioriterer det i kodning i Folkeskolen.

Folkeskolen.dk kan man under overskriften “Alle børn skal lære at kode i folkeskolen”, læse at:

Over de næste tre år skal cirka 50 forsøgsskoler undervise i kodning og teknologiforståelse på alle klassetrin. Derefter skal alle folkeskoler følge efter. ”Teknologi er en præmis for alle børn”, siger undervisningsministeren.

I første omgang bliver faget indført på op til 50 folkeskoler, og herefter skal erfaringerne danne grundlag for, hvordan undervisning i it-kompetencer skal implementeres på alle skoler. Der er endnu ikke taget stilling til, om det skal ske som et selvstændigt fag, eller om teknologiforståelse og kodning skal integreres i alle fag.

Skal kortlægge lærerkompetencer

På den årlige Bett-messe i London om it i undervisningen afslørede vicedirektør i Styrelsen for It og Læring (Stil) Jakob Harder onsdag eftermiddag planerne for den nye forsøgsordning.

“Fra i morgen lancerer vi et initiativ med målet om at gøre teknologiforståelse obligatorisk for alle”, sagde han.

“Vi starter med et eksperiment, der blandt andet skal kortlægge, om lærerne har kompetencerne til at undervise i teknologiforståelse på alle klassetrin”.

via: https://www.folkeskolen.dk/624813/alle-boern-skal-laere-at-kode-i-folkeskolen

Det interessante her er naturligvis lærerkompetencer. For hvordan skal vi omlægge folkeskolen til at kunne levere undervisning i kodning, hvis ikke lærerne kan kode? Måske kan en praktisk løsning være, at matematik- kemi og fysiklærere får lov til at få god tid til at lære sig selv at kode. På et site som codecademy.com kan alle lære at kode gratis med e-læring. Det må være muligt at opfinde et danske kompetenceudviklingsprogram, hvor lærere i ro og mag kan lære at kode og få forstand på open source osv.

Der er heldigvis også steder, hvor man kan blive inspireret til, hvordan man kan lære børn at kode fx: codingpirates.dk, der er dejligt ambitiøse og succesfulde med deres sociale tilgang:

Værdier og vision
Coding Pirates ønsker at udvikle børns teknologiske vovemod ved at fokusere på teknologisk forestillingsevne, opfindsomhed og skaberkraft. Dette sker gennem udbredelsen af teknologiske lege-, lære-, og væresteder for børn, unge og frivillige på tværs af alder, køn, kultur og evner.

Coding Pirates ønsker engagement og myndiggørelse gennem et fællesskab i en teknologisk verden. Coding Pirates ønsker en tilgang til teknologier via dannelse og reflekteret tænkning i de kreative felter mellem forskning, uddannelse, erhvervsliv, entreprenørskab, kultur og samfund.

via: codingpirates.dk

Indrømmet, det kan ikke kopieres 1:1 til Folkeskolen, men pointen er, at der allerede er nogen, der har succes med at begejstre børn med kreativ anvendelse af teknologi.

 

Kodning i Folkeskolen