It og læring

Jeg er interesseret i it og læring og er faldet over info.21skills.dk, hvor der er mange gode pointer, som også er godt formidlet! “Fra konsumerende til producerende!” Jeg er meget enig i, at vi skal væk fra – eller i alle fald skelne klart mellem – at være it-konsumerende og it-producerende. Min erfaring med undervisning […]

Når “redaktionel begrundelse” indbefatter sikkerhedshensyn

Jeg har været så heldig at få en kronik optaget i tidsskriftet Replique under titlen: “Af sikkerhedshensyn kan vi ikke bringe alle relevante illustrationer”. Kronikken findes i fuld længde her: http://critique.ksaa.dk/replique/replique-2015/af-sikkerhedshensyn-kan-vi-ikke-bringe-alle-relevante-illustrationer/ og handler om ytringfrihed og begrebet “redaktionel begrundelse”. Pointen er, at alle danske journalister, redaktører og medieorganisationer kan yde et meget væsentligt bidrag til frihed og demokrati […]