Privatpolitik

Nedenfor kan du læse om de personoplysninger, Kristian Tørning indsamler, hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende vores behandling af personoplysningerne.

Kristian Tørning er den dataansvarlige

Du kan kontakte mig på 20 15 36 47, kristian(snabel-a)tørning.dk eller med snail mail på: Bæverstien 28, DK 2880 Bagsværd

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte mig direkte

1. Generelt

1.1 Privatlivspolitikken er udarbejdet ud fra Europa Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (”GDPR”) samt den danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i GDPR (samlet ”gældende lovgivning”).

2. Kategorier af personoplysninger, der behandles og opbevares af Kristian Tørning

2.1 Kristian Tørning anvender cookies på www.tørning.dk, se betingelserne her: cookie deklaration

3. Hvad bruger Kristian Tørning personoplysninger til?

3.1 De personoplysninger, vi indsamler om dig, når du ansøger om medlemskab i Dansk Folkeparti, anvendes til den løbende administration af medlemskabet, herunder oprettelse af medlemskab i vores medlemsdatabase, og udtræk til diverse lister og stemmesedler i forbindelse med Dansk Folkepartis årlige kongres. Oplysningerne bruges derudover til at opkræve kontingent samt sende dig vores medlemsblad, DitOverblik.dk, og Dansk Folkepartis nyhedsbreve. Endelig benytter vi dine personoplysninger, hvis vi f.eks. skal bestille hotel til dig i forbindelse med arrangementer, du tilmelder dig i Dansk Folkepartis regi.

4. Retsgrundlaget for behandlingen

4.1 Dansk Folkeparti behandling af dine personoplysninger har hjemmel i databeskyttelsesforordningens (GDPR) artikel 9 og 6.

4.2 Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysningerne finder du i GDPR’s artikel 9 (2d), jf. artikel 6 (1b). Ifølge disse bestemmelser kan vi behandle dine personoplysninger, herunder personoplysninger om politisk overbevisning, hvis behandlingerne er nødvendig i forhold til at administrere dit medlemskab.

5. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

5.1 Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personoplysninger, du afgiver, i vores IT-system med begrænset adgang, som kun betjenes af medarbejdere særligt betroet dertil.

5.2 Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om behandlingen af dine personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som medlem.

6. Dine rettigheder

6.1 Du har i medfør af GDPR’s artikel 15 – artikel 20 en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Vi træffer som udgangspunkt en konkret afgørelse om din anmodning i hvert enkelt tilfælde ud fra GDPR og gældende ret. Det er således ikke sikkert, du i alle tilfælde vil opleve at få ret i fuldt omfang som forventet. Vi går dog langt for at efterkomme ønsker til vores behandling af dine personoplysninger.

6.2 Retten til indsigt

6.2.1 Du har ret til at få Dansk Folkepartis bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

6.3 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

6.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Dansk Folkeparti uden unødig forsinkelse.

6.4 Retten til sletning af dine personoplysninger

6.4.1 Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Dansk Folkeparti uden unødig forsinkelse, hvis Dansk Folkeparti eksempelvis ikke længere har et formål eller en lovgivningsmæssig forpligtelse til at opbevare, herunder behandle, dine personoplysninger.

6.5 Retten til begrænsning af dine personoplysninger

6.5.1 Du har under visse omstændigheder ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

6.6 Retten til indsigelse

6.6.1 Du har under visse omstændigheder ret til at gøre indsigelse mod Dansk Folkepartis behandling af vores personoplysninger.

6.7 Retten til dataportabilitet (transmission af personoplysninger)

6.7.1 Du har på anmodning i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

7. Ændringer i behandlingen af personoplysninger

7.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende privatlivspolitik. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

8. Henvendelse til Kristian Tørning

8.1 Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Dansk Folkeparti, skal du rette henvendelse på e-mail: [email protected].

8.2 Er der registreret forkerte personoplysninger, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

9. Klage til Datatilsynet

9.1 Hvis du ønsker at klage over Kristian Tørnings behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/-saadan-klager-du